دات نت نیوک

 

با توجه به خواست استاد عزت الله انتظامی مبنی برتبدیل منزل مسکونی وی به مرکز فرهنگی و هنری، پس از گفت و گو های انجام شده و موافقت شهردار تهران بالاخره این امر صورت پذیرفت و همچون خانه های دیگر، "خانه موزه استاد عزت الله انتظامی" نامیده شد تا به گفته ی استاد پاتوقی باشد برای اهل فرهنگ و هنر. اما طراحی اولیه نه برای "خانه موزه" که برای "موزه تئاتر"  صورت گرفته بود و بر همین اساس، ساخت و ساز زمستان 91 شروع ودر زمستان 92 به پایان رسید و از تاریخ 27/02/93 به طور رسمی فعالیت خانه موزه آغاز شد. در طراحی اولیه، فضای "خانه" تغییرات کلی کرده بود و با تعریف "خانه" به معنای متعارف فاصله گرفته بود. مکان تاسیس شده بیشتر روایتگر تاریخ تئاتر ایران از منظر استاد عزت الله انتظامی بود. در حاشیه نیز به تاریخ تئاتر از دوره قاجاریه (1210ق-1344ق) تا کنون پرداخته بودند.

بعد از وفات استاد با همکاری خانواده ایشان بخصوص استاد مجید انتظامی، اقلامی از وسایل شخصی وی به موزه اهداء شد.پس از جلسات کارشناسی متعدد با اداره کل موزه های میراث فرهنگی و تشکیل کارگروه، تصمیم گرفته شد تغییراتی در خانه داده شود تا بازدیدکنندگان با دیدن وسایل شخصی استاد و مروری واقعی تر با زندگی شخصی ایشان، احساس نزدیکی و صمیمیت بکنند. به همین منظور خانه موزه در تاریخ 31/03/98 در اولین زادروز استاد بعد از کوچ ابدی شان باز نمایی شد تا به گفته ی استاد: همه با میل و رغبت از این کوچه گذر بکنند.

 

 

 

.